Phong Trào Hưng Ca và cuộc vận động “Bỏ Phiếu Cho Tự Do”

Trịnh Bình An

Thứ Bảy ngày 29 tháng Chín/2012 tại Falls Church-Virginia sẽ có một buổi sinh hoạt đặc biệt lồng trong chương trình văn nghệ đấu tranh do Phong Trào Hưng Ca Việt Nam thực hiện với chủ đề “Vote for Freedom – Bỏ phiếu cho Tự Do”.

Cuộc vận động “Vote for Freedom – Bỏ phiếu cho Tự Do” được thực hiện với mục đích tạo cơ hội cho tập thể người Mỹ gốc Việt và các cộng đồng bạn có chung khát vọng Dân chủ (Tây Tạng, Trung Hoa, Miến Điện, Lào, Cam Bốt…) cùng cất lên tiếng nói kêu gọi chính giới Hoa Kỳ ủng hộ cuộc đấu tranh vì lý tưởng Tự do, góp phần đẩy mạnh làn sóng Dân chủ về những đất nước còn đang bị chế độ độc tài thống trị.

Tiếp tục đọc