BÀI HÁT CHỐNG XÂM LĂNG

Nhạc & Lời: Nguyệt Ánh
Viết ngày 23 tháng 6 năm 2011
Để yểm trợ cho các cuộc xuống đường của đồng bào trong và ngoài nước

Lời 1:
Bài hát chống xâm lăng đã lưu truyền lại trong dân gian
Từ Trưng Vương đánh Tô Định quân Hán tiêu tan
Cờ phất giữa Mê Linh, truyền nữ tướng Lê Chân
Cùng toàn quân, cùng toàn dân đánh tan giặc Tàu.
Bài hát chống xâm lăng đã lưu truyền lại cho dân Nam
Bạch Đằng Giang, những chiến thuyền phơi xác ngổn ngang
Cùng với Hưng Đạo Vương, thề quyết giữ giang sơn
Thề quyết đánh quân Nguyên, Thoát Hoan chạy dài.

Điệp khúc:
Quyết chống xâm lăng (quyết chống xâm lăng)
Đánh tan giặc Tàu (đánh tan giặc Tàu)
Quyết chống ngoại xâm (quyết chống ngoại xâm)
Quét tan nội  thù (quét tan nội thù)
Quyết chiến xông lên (quyết chiến xông lên)
Đánh tan giặc Tàu (đánh tan giặc Tàu)
Quyết chiến vùng lên (quyết chiến vùng lên)
Quét tan nội thù (quét tan nội thù).

Lời 2:
Bài hát chống xâm lăng đã lưu truyền lại trong dân gian
Bình Định Vương đã kiên cường đại thắng quân Minh Tiếp tục đọc