Tuổi Trẻ Việt Nam Vùng Dậy!

Trương Sĩ Lương

Kể từ đầu năm ngoái, sau những cuộc biểu tình rầm rộ tại Bắc Phi, Trung Ðông, dẫn tới việc lật đổ các nhà độc tài sắt máu thành công tuyệt vời ở các nước Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen… và Syria cũng đang trên đà sụp đổ sớm muộn. Ảnh hưởng từ hương thơm “cách mạng hoa lài”, Miến Ðiện, một quốc gia độc tài quân phiệt, cai trị người dân bạo tàn sắt máu gần nửa thế kỷ, nay cũng đã bắt đầu dân chủ hóa chế độ để hòa nhập vào cộng đồng nhân loại.

Tiếp tục đọc